Book List (Sep)


Home Book listI just started to read Tanaka, Yoshiki.


KUREOPATORA NO SOSO
Tanaka, Yoshiki KODANSHA-NOVELS
Ms. Yakushiji Ryoko Series.
YUTAI-RIDATSU SATSUJIN JIKEN
Shimada, Soji KOBUNSHA-BUNKO
Mr. Yoshiki Series.
HAGOROMO DENSETSU NO KIOKU
Shimada, Soji KOBUNSHA-BUNKO
Mr. Yoshiki Series.
4TEEN
Ishida, Ira SHINCHO-SHA
14 years boys.
ONMORAKI NO KIZU
Kyogoku, Natsuhiko KODANSHA-NOVELS
Kyogokudo Series.
ZOKU HYAKU MONOGATARI
Kyogoku, Natsuhiko CHUO-KORON-SHINSHA
Mataichi Series.Copyright (C) 1996-2003 Yuichi Ueda, All rights reserved.