Book List (Nov)


Home Book listI just started to read Shimada, Soji.


NAMIDA NAGARERU MAMANI
Shimada, Soji KAPPA-NOVELS
Mr. Yoshiki Series.
Red Green Black and White
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
V Series.
SWISS DOKEI NO NAZO
Arisugawa, Alice KODANSHA-NOVELS
Mr. Himura Series.
HELL
Tsutsui, Yasutaka BUNGEI-SHUNZHU
Somebody
Miyabe, Miyuki JITSUGYO-NO-NIHONSHACopyright (C) 1996-2003 Yuichi Ueda, All rights reserved.