Book List (May)


Home Book listI just started to read Mori, Hiroshi.


MISSING UNDER THE MISTLETOE
Mori, Hiroshi KODANSHA-BUNKO
Short stories.
Six Supersonic Scientists
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
V Series.
The Riddle in Torsional Nest
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
V Series.
Rot off and Drop away
Mori, Hiroshi KODANSHA-NOVELS
V Series.
RIPLEY'S GAME
Patricia Highsmith KAWADE-BUNKO
Ripley Series.
GENSO UNGA
Alisugawa, Alice KODANSHA-BUNKO
Mystery.
CHIBUSA
Ikenami, Shotaro BUNSHUN-BUNKO
ONIHEI Series.
ASUKA NO GARASU NO KUTSU
Shimada, Soji KOBUNSHA-BUNKO
Mr. Yoshiki Series.
NEW ADVENTURES OF MIDWIVES
Aoi, Natsumi SOGENSUIRI-BUNKO
Mystery.Copyright (C) 1996-2003 Yuichi Ueda, All rights reserved.