Book List (Jun)


Home Book listI just started to read Hogashino, Keigo.


NANIWA SHONEN TANTEIDAN
Higashino, Keigo KODANSHA-BUNKO
Teacher Shinobu Series.
SHINOBU SENSE NI SAYONARA
Higashino, Keigo KODANSHA-BUNKO
Teacher Shinobu Series.
ORE HA HIZYOKIN
Higashino, Keigo SHUEISHA-BUNKO
Short Stories.
A MENACING MIST
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga No.90.
A SLICE OF TERRESTRIAL GLOBE
Mori, Hiroshi KODANSHA-BUNKO
Short Stories.
KOSETSU HYAKU MONOGATARI
Kyogoku, Natsuhiko KADOKAWA-BUNKO
Horror.Copyright (C) 1996-2003 Yuichi Ueda, All rights reserved.