Book List (Jul)


Home Book listI just started to read Hogashino, Keigo.


Parallel World Love Story
Higashino, Keigo KODANSHA-BUNKO
Change of memory.
HENSHIN
Higashino, Keigo KODANSHA-BUNKO
A brain transplant.
BUNSHIN
Higashino, Keigo SHUEISHA-BUNKO
Clone.
NAMANARIHIME
Yumemakura, Baku BUNSHUN-BUNKO
Onmyoji Series No.5.
SHUKUMEI
Higashino, Keigo KODANSHA-BUNKO
Mystery.
NIPPON / UMI KAZE SAKANA TABI
Shiina, Makoto KODANSHA-BUNKO
Ayashi Bi Sasurai Version.Copyright (C) 1996-2003 Yuichi Ueda, All rights reserved.