Book List (Aug)


Home Book listI just started to read Kawabata, Hiroto.


NATSU NO ROCKET
Kawabata, Hiroto BUNSHUN-BUNKO
Dream of Mars.
KIKAITACHI NO JIKAN
Kanbayashi, Chohei HAYAKAWA-BUNKO
SF and Hardboild.
MITARAI KIYOSHI NO DANCE
Shimada, Soji KODANSHA-BUNKO
Mitarai Kiyoshi Series.
THE BESIEGED BLAZE
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga No.91.
HONYAKU YAWA 2
Murakami, Haruki and Shibata, Motoyuki BUNSHUN-SHINSHO
The Catcher in the Rye.
The Catcher in the Rye
J.D.Salinger HAKUSUISHA
Holden.
BAKA NO KABE
Yoro, Takeshi SHINCHO-SHINSHO
Brain.Copyright (C) 1996-2003 Yuichi Ueda, All rights reserved.