Book List (Jun)


Home Book listI just started to read Shimada, Soji.


SATSUJIN DAIYARU WO MAWASE
Shimada, Soji KODANSHA-BUNKO
Telephone.
EIKOKU TEIEN NO NAZO
Arisugawa, Alice KODANSHA-BUNKO
Mr. Himura Series.
MATENRO
Tanaka, Yoshiki KODANSHA-BUNKO
Ms. Ryoko Yakushiji Series.
SATSUJIN HOTEISHIKI
Ayatsuji, Yukito KOBUNSHA-BUNKO
Mr. Asukai Series.
BRAZIL-CHO NO NAZO
Arisugawa, Alice KODANSHA-BUNKO
Mr. Himura Series.
MEIFUSO JIKEN
Ayatsuji, Yukito KOBUNSHA-BUNKO
SATSUJIN HOTEISHIKI II, Mr. Asukai Series.
NANAME YASHIKI NO HANZAI
Shimada, Soji KOBUNSHA-BUNKO
Mr. Mitarai Series.
PERUSHA-NEKO NO NAZO
Arisugawa, Alice KODANSHA-NOVELS
Mr. Himura Series.
THE MOMENT OF THE MIRAGE
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga No.85.
RIPLEY UNDER GROUND
Patricia Highsmith KAWADE-BUNKO
Mr. Ripley Series.
KURAYAMI NO SASAYAKI
Ayatsuji, Yukito SHODENSHA
Sasayaki Series.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.