Book List (Jul)


Home Book listI just started to read Shimada, Soji.


MITARAI KIYOSHI NO AISATSU
Shimada, Soji KODANSHA-BUNKO
Mr. Mitarai Series.
YUREI DEKA
Arisugawa, Alice KODANSHA-NOVELS
Mistery.
BOHEMIAN DREAMS
Arisugawa, Alice SOGEN-SUIRI-BUNKO
YAMABUSHI Series.
MUHAHAHA NIKKI
Shiina, Makoto KADOKAWA-BUNKO
Dialy Essay.
KABE
Kurimoto, Kaoru HARUKI-HORROR-BUNKO
Horror.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.