Book List (Aug)


Home Book listI just started to read Mori, Hiroshi.


Delta in the Darkness
Mori, Hiroshi KODANSHA-BUNKO
V Series.
Kenki RAMA Butsu
Yamada, Futaro TOKUMA-BUNKO
The Last Ninpo-cho Series.
Unter den Linden No Bara
Kurimoto, Kaoru KADOKWA-SHOTEN
Rokudogatsuji Series.
Gankyu Kidan
Ayatsujji, Yukito SHUEISHA-BUNKO
Horror Short Stories.
Freaks
Ayatsujji, Yukito KOBUNSHA-BUNKO
Psychological Horror Stories.
Doctors in Isolated Room
Mori, Hiroshi KODANSHA-BUNKO
S&M Series.
HAYABUSA 1/60 Byou No Kabe
Shimada, Soji KOBUNSHA-BUNKO
Mr. Yoshiki Series.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.