Book List (October)


Home Book listI just started to read a Mistery.


PRIMAL INSTINCT
Robert W. Walker FUSOU-SHA-MISTERY
Series No.3.
Ayashii Tankentai Bali-to Yokorenbo
Shiina, Makoto YAMATOKEIKOKU-SHA
Bali travel essay.
SINISTER SIGNS
Kurimoto, kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga 81.
Shin Tokyu 23ku Monogatari
Izumi, Asato SHINCHO-BUNKO
New version.
PURE INSTINCT
Robert W. Walker FUSOU-SHA-MISTERY
Series No.4.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.