Book List (Feb)


Home Book listI just started to read Dean Koontz.


The key to midnight
Dean Koontz TOKYOSOGEN-BUNKO
Kyoto in Japan.
Harry Potter and The Chamber of Secrets
J.K. Rowling Say-zan-sha
Series No.2.
Hyakki Yako
Kyogoku, Natsuhiko KODANSHA-NOVELS
Kyogokudo Series.
Sosyun no Shonen
Kurimoto, Kaoru KODANSHA
Izyuin Daisuke Series.
Earie Eclipse
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga Series No.77.
Hyakki Tsuredurebukuro
Kyogoku, Natsuhiko KODANSHA-NOVELS
Detective story.
Inugami
Bando, Masako KADOKAWA-BUNKO
Horror.
A Good Old-fashoned Future
Bruce Sterling HAYAKAWA-BUNKO
Short stories.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.