Book List (August)


Home Book listI just started to read Tsuitsui Yasutaka.


Tengu no Otoshibumi
Tsuitsui, Yasutaka SHINCHO-SHA
Short stories.
The Flying of the Fate
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga No.80.
Robot 21 Century
Sena, Hideaki BUNSHUN-SHINSHO
Non fiction.
Mugensenki 10
Kurimoto, Kaoru HARUKI-NOVELS
Series No.10.
R.P.G.
Miyabe, Miyuki SHUEISHA-BUNKO
Mistery.
Tokyo Shonen Konchu Zukan
Izumi, Asato SHINCHOSHA-OH!-BUNKO
Essay.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.