Book List (Apr)


Home Book listI just started to read Stephan King.


THE SHINING
Stephan King BUNSHUN-BUNKO
Horror.
FEAR NOTIHNG
Dean Koontz BANTAM BOOKS
Genom.
Stadium Niji no Jikenbo
Aoi, Natsumi SOGEN-SUIRI-BUNKO
Detective story.
Kaibogaku Kojin Zyugyo
Yoro, Takeshi and Minamo, Shinbo SHINCHO-BUNKO
Series No.3.
Shikoku
Bando, Masako KADOKAWA-BUNKO
Horror.
Killer Instinct
Robert W. Walker FUSOSHA-MISTERY
Series No.1.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.