Book List (Oct)


Home Book listI just started to read Kyogoku, Natsuhiko.


Tesso no Ori
Kyogoku, Natsuhiko KODANSHA-NOVELS
No.4 long story.
Agrippa The Acharya
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga No.75.
Biirusyugi no Kozo to Sono Ouyoigaku
Shiina, Makoto SHUEISHA-BUNKO
Essay and novel.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.