Book List (Nov)


Home Book listI just started to read Tsuzuki, Michio.


Namekuji ni Kiitemiro
Tsuzuki, Michio FUYOSHA-BUNKO
Old novel.
Nuribotoke no Utage (Utage no Shitaku)
Kyogoku, Natsuhiko KODANSHA-NOVELS
Series No.6 (1).
Nuribotoke no Utage (Utage no Shimatsu)
Kyogoku, Natsuhiko KODANSHA-NOVELS
Series No.6 (2).
Hasen No Marisu
Nozawa, Hisashi KODANSHA-BUNKO
Mistery.Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.