Book List (Mar.)

Home Book list

I just started to read Murakami Haruki.
Kami no Kodomotachi ha Mina Odoru
Murakami, Haruki SHINCHOSHA
Short stories.
Chikatetsu no Moto
Izumi, Asato KOHDANSHA-BUNKO
Essay.
Ao no Jidai
Kurimoto, Kaoru KOHDANSHA
Mistery.
Rugged Rounoria
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin saga No.71.
La Morsure des Tenebres
Brigitte Aubert HAYAKAWA-BUNKO
Fantasy.
Engattsuo Shireito
Tsustui, Yasutaka BUNGEISYUNZYU
Short Stories.
BUG PARK
James P. Hogan SOGEN SF BUNKO
Micro Robot.

Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.