Book List (Dec)


Home Book listI just started to read Shiina, Makoto.


Suna no Umi
Shiina, Makoto SHINCHO-BUNKO
Roran.
Onmyoji (Tsukumonokami no maki)
Yumemakura, Baku BUNSHUN-NOVELS
Series No.3.
The Bethel Of Belial
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga No.76.
Tengukaze
Miyabe, Miyuki SHINJINBUTSU-ORAISHA
Ohatu Series No.2.
Honyaku Yawa
Murakami, Haruki and Shibata, Motoyuki BUNSHUN-SHINSHO
Translation.
Pazzle
Yamada, Masaki GENTOSHA
Fusui Kanako Series?Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.