Book List (Sep.)


I just started to read Tsutsui Yasutaka.

Watashi no Granpa
Tsutsui, Yasutaka BUNGEI-SYUNZYU
Boys and Girls story.
The Maiden of Mirage
Kurimito, kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Another story of Guin Saga No.16.
The Fall of HYPERION
Dan Simmons HAYAKAWA-SYOBO
SF.
Kokoro ni Todoku Eigo
Mark Petersen IWANAMI-SHINSYO
Good English book.
Moryo no Hako
Kyogoku, Natsuhiko KODANSYA-BUNKO
Series No. 2.
Daidoji Ichizoku no Metsubo
Kurimoto, Kaoru KADOKAWA-BUNKO
Series No. 1.


Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.