Book List (Nov.)


I just started to read Murakami Haruki.

Chinmoku
Murakami, Haruki ZENKOKU-GAKKO-TOSYOKAN-KYOGIKAI
Text for children.
Fukumen Sakka no Yume no Ie
Kitamura, Kaoru KADOKAWAI-BUNKO
Series No.3.
The Black House
Kishi, Yusuke KADOKAWA-HOLOR-BUNKO
Time Patrol.
Aguni wo Nusume
Yamada, Masaki HARUKI-BUNKO
Action.
The Regal Remigrants
Kurimoto, Kaoru HAYAKAWA-BUNKO
Guin Saga 68.
Kyokotsu no Yume
Kyogoku, Natsuhiko KODANSYA-NOVELS
Series No.3.


Copyright (C) 1996-2002 Yuichi Ueda, All rights reserved.